wkli_doklint


Columns

Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
idwkli_doklint serial 10 nextval('seq_wkli_doklint'::regclass)
iddoklint int4 10 null
ddoklint.iddoklint fk2e7b9635475a0bcc R
idvybklic int4 10 null
wvybklice.idvybklice fk2e7b96354c9fb2f1 R

Table contained 0 rows

Indexes

Constraint Name Type Sort Column(s)
wkli_doklint_pkey Primary key Asc idwkli_doklint
wkli_doklint_iddoklint_idvybklic_unique_key Must be unique Asc/Asc iddoklint + idvybklic
wkli_doklint_iddoklint_index Performance Asc iddoklint
wkli_doklint_idvybklic_index Performance Asc idvybklic

Relationships