wkli_doklfak


Columns

Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
idwkli_doklfak serial 10 nextval('seq_wkli_doklfak'::regclass)
iddoklfak int4 10 null
ddoklfak.iddoklfak fk2e7b89564759f20e R
idvybklic int4 10 null
wvybklice.idvybklice fk2e7b89564c9fb2f1 R

Table contained 0 rows

Indexes

Constraint Name Type Sort Column(s)
wkli_doklfak_pkey Primary key Asc idwkli_doklfak
wkli_doklfak_iddoklfak_idvybklic_unique_key Must be unique Asc/Asc iddoklfak + idvybklic
wkli_doklfak_iddoklfak_index Performance Asc iddoklfak
wkli_doklfak_idvybklic_index Performance Asc idvybklic

Relationships